عنوان خبرگزارش مجمع عمومي کانون سنگر سازان بي سنگر استان اصفهان
(شاخه: اطلاعيه ها)
ارسال شده توسط manager
يكشنبه 9 خرداد 1395 - 13:00:19

در آستانه نيمه شعبان و سالروز آزادي خرمشهر، مجمع عمومي کانون سنگر سازان بي سنگر استان اصفهان برگزار گرديد.

مجمع عمومي کانون ساعت 10:30 صبح پنجشنبه 30ارديبشهت ماه 1395 با حضور تعداد 233 نفر از اعضاء و 70 نفر برگه وکالت، در محل سالن موزه ترويج جهاد کشاورزي استان اصفهان برگزار شد. پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوري اسلامي، خير مقدم توسط مديرعامل اعلام گرديد.

سپس انتخاب هيئت رئيسه انجام شد که آقاي کاوياني رئيس مجمع و آقايان حاج حيدري و مصطفوي به عنوان ناظرين و آقاي خيرخواه منشي مجمع انتخاب گرديدند.

گزارش هيئت مديره به مجمع توسط مديرعامل محترم قرائت گرديد سپس بازرس محترم گزارش خودرا به مجمع ارائه نمود و مديرعامل به سوالات بازرس پاسخ داد و در ادامه صورت هاي مالي کانون توسط مجمع به تصويب رسيد. در ادامه آقايان مهدي اسلاميان، سيدحسين حسيني، محسن شريفي و مصطفي عيني به عنوان کانديداهاي بازرس کانون، خودرا به مجمع معرفي نمودند و پس از راي‌گيري آقايان مصطفي عيني با 177راي به عنوان بازرس اصلي و مهدي اسلاميان با 39راي به عنوان بازرس علي البدل کانون انتخاب شدند. و از خدمات بازرس قبلي جناب آقاي توکلي تشکر و قدرداني به عمل آمد.

روزنامه نسل فردا براي ثبت آگهي هاي کانون انتخاب و جلسه پايان گرديد.

در پايان آقاي نوري عضو هيئت مديره کانون تذکراتي پيرامون هبه سهام و افزايش حق عضويت را از ضرورت هاي تقويت بنيه مالي کانون دانست که لازم است اعضاء محترم اهتمام ويژه داشته باشند و آخرين فرصت واگذاري سهام به افراد با سابقه 6ماه جنگ جهاد را جهت افراد واجد شرايط(افرادي که تاکنون سهام شرکت نصر دريافت نکرده اند) يادآوري نمود.

جلسه مذکور راس ساعت 11:30 خاتمه يافت
این خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://sangarsazan-isf.ir/news.php?extend.147 )


Powered By : Sabaa information service network