عنوان خبربيستمين جلسه فصلي شوراي هماهنگي کانون سنگر سازان بي سنگر استان‌ها و شهرستان‌هاي ويژه
(شاخه: اطلاعيه ها)
ارسال شده توسط manager
دوشنبه 4 مرداد 1395 - 13:16:47


بيستمين جلسه فصلي شوراي هماهنگي کانون سنگر سازان بي سنگر استان‌ها و شهرستان‌هاي ويژه با موضوع واگذاري سهام موسسات جهاد توسعه، جهاد نصر و جهاد تحقيقات به ايثارگران واجد شرايط جهاد برگزار شد.

جلسه مذکور در تاريخ 24/4/95 با حضور مديران عامل و بعضي از اعضاء محترم هيئت مديره کانون‌هاي مرکز و استان‌ها در تهران برگزار گرديد. در اين جلسه که معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني و مشاور محترم وزير جهاد کشاورزي در امور ايثارگران و نيز جمعي از اعضاء محترم کميسيون ايثارگران مرکز و مدير محترم اداره کل ايثارگران وزارت جهاد کشاورزي و بعضي از مديران محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پايدار حضور داشتند.

ابتدا جناب آقاي گلي ضمن خير مقدم به حاضرين دستور جلسه را اعلام و توضيحاتي پيرامون موضوع واگذاري سهام ارائه نمود. سپس جناب آقاي جوادي معاون محترم وزير جهاد کشاورزي بر اهتمام ويژه وزير محترم در امر واگذاري سبد سهام به ايثارگران جهاد کشاورزي و ساير نيروهاي داوطلب مردمي واجد شرايط تاکيد نموده و اظهار داشت، همانگونه که سنگر سازان بي سنگر در زمان جنگ به ميدان آمدند و بدون هيچ چشمداشتي همه توان خودرا به کار گرفتند، در عرصه سازندگي نيز موفق بوده‌اند و اين مرحله از واگذاري‌ها بر اساس حسن اعتماد و عملکرد قابل قبول شرکت‌هاي نصر در مرحله قبل مي‌باشد و تسريع در امر واگذاري کمک به دولت و در راستاي محقق شدن اقتصاد مقاومتي مي‌باشد.
این خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://sangarsazan-isf.ir/news.php?extend.150 )


Powered By : Sabaa information service network