منوی اصلی
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:

[ ]
امکان ذخیره اطلاعات خام در بانک اطلاعاتی نیست

O:9:\"MagpieRSS\":22:{s:6:\"parser\";i:0;s:12:\"current_item\";a:0:{}s:5:\"items\";a:13:{i:0;a:7:{s:5:\"title\";s:81:\"دلار آمريکا USD در تاریخ 1392/4/11 : ( 1USD = 24787 IRR ) \";s:11:\"description\";s:56:\"24787 ریال ایران = 1 دلار آمريکا\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:56:\"24787 ریال ایران = 1 دلار آمريکا\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:1;a:7:{s:5:\"title\";s:81:\"پوند انگليس GBP در تاریخ 1392/4/11 : ( 1GBP = 37705 IRR ) \";s:11:\"description\";s:56:\"37705 ریال ایران = 1 پوند انگليس\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:56:\"37705 ریال ایران = 1 پوند انگليس\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:2;a:7:{s:5:\"title\";s:79:\"فرانک سويس CHF در تاریخ 1392/4/11 : ( 1CHF = 26214 IRR ) \";s:11:\"description\";s:54:\"26214 ریال ایران = 1 فرانک سويس\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:54:\"26214 ریال ایران = 1 فرانک سويس\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:3;a:7:{s:5:\"title\";s:76:\"کرون سوئد SEK در تاریخ 1392/4/11 : ( 1SEK = 3710 IRR ) \";s:11:\"description\";s:51:\"3710 ریال ایران = 1 کرون سوئد\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:51:\"3710 ریال ایران = 1 کرون سوئد\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:4;a:7:{s:5:\"title\";s:75:\"روپيه هند INR در تاریخ 1392/4/11 : ( 1INR = 416 IRR ) \";s:11:\"description\";s:50:\"416 ریال ایران = 1 روپيه هند\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:50:\"416 ریال ایران = 1 روپيه هند\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:5;a:7:{s:5:\"title\";s:100:\"درهم امارات متحده عربی AED در تاریخ 1392/4/11 : ( 1AED = 6748 IRR ) \";s:11:\"description\";s:75:\"6748 ریال ایران = 1 درهم امارات متحده عربی\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:75:\"6748 ریال ایران = 1 درهم امارات متحده عربی\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:6;a:7:{s:5:\"title\";s:84:\"یکصد ين ژاپن JPY100 در تاریخ 1392/4/11 : ( JPY100 = 24900 IRR)\";s:11:\"description\";s:54:\"24900 ریال ایران = یکصد ين ژاپن\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:54:\"24900 ریال ایران = یکصد ين ژاپن\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:7;a:7:{s:5:\"title\";s:77:\"لير ترکيه TRY در تاریخ 1392/4/11 : ( 1TRY = 12875 IRR ) \";s:11:\"description\";s:52:\"12875 ریال ایران = 1 لير ترکيه\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:52:\"12875 ریال ایران = 1 لير ترکيه\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:8;a:7:{s:5:\"title\";s:77:\"روبل روسيه RUB در تاریخ 1392/4/11 : ( 1RUB = 751 IRR ) \";s:11:\"description\";s:52:\"751 ریال ایران = 1 روبل روسيه\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:52:\"751 ریال ایران = 1 روبل روسيه\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:9;a:7:{s:5:\"title\";s:74:\"ريال قطر QAR در تاریخ 1392/4/11 : ( 1QAR = 6808 IRR ) \";s:11:\"description\";s:49:\"6808 ریال ایران = 1 ريال قطر\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:49:\"6808 ریال ایران = 1 ريال قطر\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:10;a:7:{s:5:\"title\";s:74:\"یوان چين CNY در تاریخ 1392/4/11 : ( 1CNY = 4042 IRR ) \";s:11:\"description\";s:49:\"4042 ریال ایران = 1 یوان چين\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:49:\"4042 ریال ایران = 1 یوان چين\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:11;a:7:{s:5:\"title\";s:102:\"يک هزار وون کره جنوبی KRW1000 در تاریخ 1392/4/11 : ( KRW1000 = 22000 IRR)\";s:11:\"description\";s:70:\"22000 ریال ایران = يک هزار وون کره جنوبی\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:70:\"22000 ریال ایران = يک هزار وون کره جنوبی\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}i:12;a:7:{s:5:\"title\";s:68:\"یورو EUR در تاریخ 1392/4/11 : ( 1EUR = 32376 IRR ) \";s:11:\"description\";s:43:\"32376 ریال ایران = 1 یورو\";s:4:\"link\";s:48:\"/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx?date=2013/7/2\";s:6:\"author\";s:9:\"1392/4/11\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Tue, 02 Jul 2013 07:30:00 GMT\";s:7:\"summary\";s:43:\"32376 ریال ایران = 1 یورو\";s:14:\"date_timestamp\";i:1372750200;}}s:7:\"channel\";a:9:{s:5:\"title\";s:40:\"CBI.ir | نرخ ارز غير مرجع \";s:11:\"description\";s:59:\"Copyright Central Bank of the Islamic Republic of Iran 2020\";s:4:\"link\";s:39:\"http://www.cbi.ir/NonRefExRatesRss.aspx\";s:8:\"language\";s:5:\"fa-IR\";s:9:\"copyright\";s:56:\"(c) 2020 by Central Bank of the Islamic Republic of Iran\";s:7:\"pubdate\";s:29:\"Wed, 19 Feb 2020 05:17:31 GMT\";s:13:\"lastbuilddate\";s:29:\"Wed, 19 Feb 2020 05:17:31 GMT\";s:9:\"generator\";s:20:\"CBI.ir rss generator\";s:7:\"tagline\";s:59:\"Copyright Central Bank of the Islamic Republic of Iran 2020\";}s:9:\"textinput\";a:0:{}s:5:\"image\";a:3:{s:5:\"title\";s:40:\"CBI.ir | نرخ ارز غير مرجع \";s:3:\"url\";s:46:\"http://www.cbi.ir/Images/title_PrintCBI_fa.gif\";s:4:\"link\";s:39:\"http://www.cbi.ir/NonRefExRatesRss.aspx\";}s:9:\"feed_type\";s:3:\"RSS\";s:12:\"feed_version\";s:3:\"2.0\";s:8:\"encoding\";s:5:\"utf-8\";s:16:\"_source_encoding\";s:0:\"\";s:5:\"ERROR\";s:0:\"\";s:7:\"WARNING\";s:0:\"\";s:19:\"_CONTENT_CONSTRUCTS\";a:6:{i:0;s:7:\"content\";i:1;s:7:\"summary\";i:2;s:4:\"info\";i:3;s:5:\"title\";i:4;s:7:\"tagline\";i:5;s:9:\"copyright\";}s:16:\"_KNOWN_ENCODINGS\";a:3:{i:0;s:5:\"UTF-8\";i:1;s:8:\"US-ASCII\";i:2;s:10:\"ISO-8859-1\";}s:5:\"stack\";a:0:{}s:9:\"inchannel\";b:0;s:6:\"initem\";b:0;s:9:\"incontent\";b:0;s:11:\"intextinput\";b:0;s:7:\"inimage\";b:0;s:13:\"current_field\";s:0:\"\";s:17:\"current_namespace\";b:0;}
سر خبر ها
تاریخ انتشار: نا شناخته
مشخصات

»نظام بانکی در خدمت رونق تولید است
»رفع مشکلات فنی رمز دوم پویا در بانک‌ها
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرحله دوم اجرای طرح رمز پویا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اع ...
»یادداشت رئیس کل بانک مرکزی
»گزیده آمارهای اقتصادی ۹ ماهه 1398 منتشر شد
جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به دو فصل تابستان و پاییز سال 1398 منتشر شد.
»انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز (23 بهمن‌ماه 1398)
پیرو اطلاعیه روز یکشنبه مورخ 20 بهمن‌ماه 1398 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک س ...


تاریخ انتشار: Wed, 19 Feb 2020 05:17:28 GMT
مشخصات

»دلار آمريکا USD در تاریخ 1392/4/11 : ( 1USD = 24787 IRR )
24787 ریال ایران = 1 دلار آمريکا
»پوند انگليس GBP در تاریخ 1392/4/11 : ( 1GBP = 37705 IRR )
37705 ریال ایران = 1 پوند انگليس
»فرانک سويس CHF در تاریخ 1392/4/11 : ( 1CHF = 26214 IRR )
26214 ریال ایران = 1 فرانک سويس
»کرون سوئد SEK در تاریخ 1392/4/11 : ( 1SEK = 3710 IRR )
3710 ریال ایران = 1 کرون سوئد
»روپيه هند INR در تاریخ 1392/4/11 : ( 1INR = 416 IRR )
416 ریال ایران = 1 روپيه هند


تاریخ انتشار: Wed, 19 Feb 2020 05:17:31 GMT
مشخصات
وضعیت آب و هوا

طراحی توسط
e107
PHP
MySQL
اندازه حروف
بزرگ کردن کوچک کردن اندازه اولیه
آخرین اخبار
اطلاعيه استفاده از استخر و اماکن تفريحي و ورزشي                                
شرایط استفاده از ويلاهاي آب منطقه ای در چادگان                                
شرایط استفاده از ویلای چابکسر شمال                                
شرایط استفاده از آپارتمان مشهد مقدس در عنصری                                
آلبوم عکس هاحدیث روز
اخبار در سال 1398
شید سچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 

اوقات شرعی
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 0
تعداد نفرات بازدید کننده: 0

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 1031
تعداد نفرات بازدید کننده: 678

کل سایت
کل بازدید ها: 1
تعداد نفرات بازدید کننده: 1
سیستم RSS
پیگیری اخبار سایت توسط سیستم RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf
  

Copyright ©2010- کلیه حقوق اين سايت برای كانون سنگر سازان اصفهان محفوظ است.

Powered By : Sabaa information service network